Podpůrné služby | Němec Facility Services

Podpůrné služby

Housekeeping

Jedná se o přípravu pokoje k ubytování, předání pokoje hostu, běžný úklid, drobné služby a úklid po odjezdu hosta.Vedle těchto činností sem patří také generální úklid pokojů včetně jejich údržby, dezinfekce a dezinsekce, úklid chodeb a přilehlých prostor. 

Pracovní úsek hotelové hospodyně:

• Hotelové pokoje

• Veřejné prostory před hotelem (parkoviště, garáže, zelené plochy, vstupní prostory, příjezd pro dodavatele, personální vstup)

• Restaurační prostory (restaurace, bar, banketní salonky, kavárna, konferenční sál)

• Veřejné prostory uvnitř hotelu (hotelová hala, hotelový vchod, chodby, schodiště, foyer)

• Prostor bazénu (bazén, solárium, prostory pro masáže, toalety, sprchy)

• Prostory pro administrativu (ředitelna a kanceláře vedení hotelu)

• Personální oblast (šatny, sprchy, toalety, jídelna zaměstnanců, denní místnost zaměstnanců)

• Sanitární prostor (toalety, dětský koutek)

• Prostor prádelny   

Hotelová hospodyně spolupracuje s:

• vedoucím recepce

• spolupráce s kuchyní

• spolupráce s obsluhou

Recepční služba

 • je poskytována zamestnanci s vysokou úrovní společenského chování a schopnosti komunikace.
 • samozřejmostí je převzetí příchozí pošty, její třídění a předání adresátům, evidence vozidel, obsluha telefonní ústředny a systému PZTS a CCTV.

Servis rohoží

 • zhruba 80% nečistot pochází zvenčí a dovnitř se dostává na obuvi
 • nabízíme řešení "ušité" namíru Vašim podmínkám. Servisní pronájem rohoží zahrnuje nejen pořízení rohoží, ale i pravidelné výměny, praní a údržbu
 • kromě úspory času a výdajů správně zvolené a udržované pronajímané rohože rovněž účinně omezují šíření nečistot a prachu ve vnitřních prostorách, snižují opotřebení a poškození podlahových povrchů a zlepšují kvalitu ovzduší ve vnitřních prostorách
 • značně snižují čas i náklady vynaložené na úklid. To zvyšuje cenovou příznivost našich služeb

Technické správy budov 

 • běžnou údržbu a zajištění provozu budov či nemovitostí
 • NONSTOP havarijní službu (7 dní v týdnu 24 hod.) s garantovanou dobou dojezdu pohotovostního vozidla
 • monitoring stavu, revize a odborné 
 • technické prohlídky
 • kurativní (systémovou) a preventivní údržbu
 • technickou administrativu spojenou se správou budov
 • drobný stavební servis

Sjednocením více služeb u jednoho dodavatele nezískáváte jen jednodušší komunikaci a koordinaci technické správy budovy (pro vás jen jeden kontaktní manažer). Především jde o okamžitou úsporu provozních nákladů, kdy při optimalizaci a integraci všech využívaných technologií v areálu správně nastaveným Facility managementem prodlužujeme životnost a zvyšujeme hodnotu objektu.

Zajistíme i další doplňkové služby, jako např. přípravu studie včetně realizace v technické oblasti (rozšíření klimatizačních rozvodů či rozvodů topení, elektrorozvodů, potrubí apod.), provádíme audit stavu technických instalací včetně následného vypracování návrhu na zlepšení stavu instalací. 

Kontaktujte nás

Uklid-bytovych-domu

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků

 

 

 

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků

 

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků