Údržba zeleně | Němec Facility Services

Údržba zeleně

  Naši kvalifikovaní zahradníci jsou vybaveni špičkovou moderní technikou a při své práci vycházejí z dlouhodobých zkušeností s údržbou zeleně ve frekventovaných místech v centru města a v okolí obchodních řetězců. Pomáháme tak vytvářet a udržovat příjemnou atmosféru "zeleného" města. Jsme připraveni vyjít vstříc konkrétnímu požadavku, přizpůsobit se odlišnostem jednotlivých míst a typů zeleně. Oodvést kvalitní práci při zachování příznivých cenových podmínek.

 Služby údržby zeleně 

 • zakládání a údržba zeleně
 • provedení veškeré zahradnické odborné práce
 • terénní úpravy
 • kácení a odstranění nevhodných dřevin
 • založení trávníku výsevem
 • položení zapěstovaných travních koberců
 • založením květnatých luk
 • výsadba rostlinného materiálu včetně dodání
 • nákup nejlepšího materiálu z českých i zahraničních školek, který odborně zasadíme a ošetříme
 • výsadba vzrostlých stromů a keřů
 • založení a osázení okrasných záhonů
 • odvoz veškerého odpadu, který odborně a ekologicky likvidujeme
 • zajištěni komplexní údržby zahrad, parků a ostatní zeleně
 • sekání trávníků, vyhrabání
 • řez stromů a keřů
 • řez a tvarování živých plotů
 • odstranění plevele
 • vyhrabání a odvoz listí

Kontaktujte nás

Uklid-bytovych-domu

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider slider

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků

 

 

 

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků

 

 

Více než 10 let praxe

Více než 150 spolehlivých zaměstnanců

Více než 2000 spokojených zákazníků